فایل کتاب فعالیت های پرورشی و گروهی در مدارس

20,000 تومان

فعالیت های پرورشی و گروهی در مدارس

نویسنده: دکتر عبدالله علی اسماعیلی

برای درس فعالیت های پرورشی و اجتماعی در مدارس

کارشناسی رشته آموزش ابتدایی

برای دانلود دموی کتاب اینجا کلیک کنید

توضیحات

فعالیت های پرورشی و گروهی در مدارس

نویسنده: دکتر عبدالله علی اسماعیلی

برای درس فعالیت های پرورشی و اجتماعی در مدارس

کارشناسی رشته آموزش ابتدایی

در شرایطی که نظام های پیشرفته ی آموزش و پرورش در حال حرکت هرچه سریعتر به سوی فعال تر کردن کلاس های درس و خروج از سبک های سخنرانی هستند، نظام آموزش و پرورش ایران هیچ برنامه ی مدونی برای این اقدام ندارد و هرساله هم به دلیل مشکلات مدیریتی و خطراتی در اردوها، دانش آموزان را تهدید می کند، مدام در حال کاستن از برنامه های برون مدرسه ای است. کتاب فعالیت های پرورشی و گروهی در مدارس تالیف دکتر عبدالله علی اسماعیلی در سه بخش، ابتدا به مبانی فلسفی، تاریخی، نظری، و علمی فعالیت ها و سپس به طور مجزا در مورد فعالیت های پرورشی و فعالیت های گروهی پرداخته است.

شاید بتوان تعریف انسان پرورش یافته و تعریف جامع و مانعی از پرورش را یکی از برجستگی های کتاب فعالیت های پرورشی و گروهی در مدارس بدانیم. این تعریف مستقل و  به دور از تعاریف نظری موجود ارائه شده و می توان آن را مقیاس پرورش یافتگی برای همه ی افراد بشر دانست.

در بخش مبانی نظری و فلسفی کتاب، ریشه های فعالیت های پرورشی و گروهی در نظریات بزرگانی مانند ژان ژاک روسو، امانوئل کانت، جان دیویی، آنتون سمینویچ ماکارنکو، فردریک فروبل و ایوان ایلیچ تحلیل شده است.

همچنین پیش از ورود به فعالیت های پرورشی و فعالیت های اجتماعی در مدارس، خود فعالیت ها در چند نظریه ی انگیزشی، از جمله نظریه ی مزلو، هرتزبرگ، فعالیت ها از دیدگاه پویایی شناسی گروه ها، نقش بازی در مدارس و فعالیت های مرتبط با بازی به تشریح مورد بررسی قرار گرفته است.

این کتاب تمامی فعالیت های پرورشی و گروهی را طبق سرفصل درس فعالیت های پرورشی و اجتماعی توضیح داده و در سطحی کاربردی برای شیوه ی اجرای آن ها پرسش هایی را هم مطرح نموده است. فعالیت هایی که اجرای آن ها در بخش دوم و سوم کتاب به مدیران مدارس و مربیان امور پرورشی آموزش داده شده بدین شرح است:

فصل ششم؛ کارگاه مدرسه، فصل هفتم؛ آزمایشگاه آموزشگاه، فصل هشتم؛ کتابخانه ی مدرسه، فصل نهم؛ فعالیت های مستقل هنری، فصل دهم؛ برنامه ریزی برای اجرای فعالیت های ساده ی کشاورزی، فصل یازدهم؛ آشنا ساختن اولیا با خدمات راهنمایی، مشاوره و روان درمانی، فصل دوازدهم؛ صبحگاه مدرسه، فصل سیزدهم؛ آشنا سازی کودکان با مقررات راهنمایی و آمد و شد، فصل چهاردهم؛ روش به کارگیری دانش آموزان در خدمات اجتماعی داخل و خارج مدرسه، فصل پانزدهم؛ ترتیب دادن گردش ها و بازدید های علمی، فصل شانزدهم؛ ورزش به عنوان یک برنامه ی پرورشی و اجتماعی، فصل هفدهم؛ سرود و نمایشنامه در مدرسه، فصل هجدهم؛ گاهنامه ی دیواری، فصل نوزدهم؛ طرز تشکیل نمایشگاه، فصل بیستم؛ کلوب مدرسه، فصل بیست و یکم؛ تشکل های دانش آموزی

ویرایش نخست این کتاب توسط انشارات آوای نور در ۴ نوبت به تجدید چاپ رسید و ویرایش دوم آن در به انتشارات فراشناختی اندیشه سپرده شد. این کتاب برای دانشجویان رشته ی علوم تربیتی در گرایش آموزش ابتدایی نوشته شده است. همچنین دانشجویان رشته ی تکنولوژی آموزشی برای درسی با عنوان طراحی فضاهای یادگیری می توانند به طور کامل از این کتاب استفاده کنند.

فهرست
logo-samandehi