حل مسئله ریاضی

استارمس سبک آموزشی بدون امتحان

استارمس سبک بدون امتحان شاید بتوان گفت یکی از بدکارکرد ترین عناصر مدرسه در ایران امتحان است. امتحان به شیوه ای که در نظام آموزش و پرورش ایران به اجرا در می آید به تنهایی می تواند یکی از مهم…
آموزش تقسیم

مغزورزی یا پرورش مغز

مغزورزی مغزوری – تفکر واژه ی مغزورزی از جمله اصطلاحاتی است که نخستین بار در سبک استارمس به کار برده شده است. این واژه که برابر نهاده ی پارسی برای اصطلاح (brain education) است، به فعالیت هایی گفته می شود…
تکلیف ریاضی

حذف تکلیف شب از درس ریاضی

حذف تکلیف شب ریاضی مقدمه تکلیف شب یکی از نشانه های ضعف نظام های آموزش و پرورش در جهان هستند. میزان ضعف سیستم های آموزشی با مقدار تکلیف و مشق شب رابطه ی مستقیم دارند. به این معنا که هرچه…
ریاضی و بازی

تاریخچه ی استارمس

سبک ستاره کار خود را از سال ۱۳۸۳ از یک تحقیق دانشگاهی آغاز کرده، نسخه ی نخست ابزار ستاره در سال ۱۳۸۵ و نسخه ی دوم آن در سال ۱۳۹۵ با بیش یکصد تغییر به ثبت اختراع رسیده است. از سال ۱۳۹۴ این سبک تجاری شده و تاکنون بیش از ۲۰۰۰ بار دانش آموزان در این سبک ثبت نام کرده اند.

فهرست
logo-samandehi