مدیران و معلمین ابتدایی، مربیان و مدیران پیش دبستانی بخوانند

مدیران پیش دبستانی و دبستان ها بدانند

مدیران پیش دبستان و دبستان بدانند

سبک استارمس سبکی است که ریاضیات را از پایه می آموزد. ریاضی در استارمس علم نیست، سبک تفکر است. ما بچه ها را برای ریاضیاتی فکر کردن آماده می کنیم. ریاضیات یک دانش آموختنی نیست، زیرا وضع شده نیست. ریاضی را باید کشف کرد، و برای کشف کردن ریاضی باید ریاضیاتی اندیشید. خاصیت ریاضیات نظم است، رسیدن به یک هدف از بی نهایت راه مختلف، روابط منظم و ساده بین پدیده ها، ساده اندیشیدن و به اهداف بزرگ رسیدن است. ما ریاضیات را برای اعمال نمی آموزیم، بلکه آن را در شخصیت کودکان جای می دهیم. در استارمس هیچ تکلیفی نیست. مدارسی که از این سبک استفاده کنند به طور کلی از تمامی تکالیف شب ریاضی برای بچه ها بی نیاز خواهند شد. سبک ستاره یک سبک کاملا ایرانی است و توسط یک متخصص ایرانی نوشته شده است. به همین خاطر تمامی مفاهیم کتاب های درسی ایران از پیش دبستان تا پایه ی چهارم در این سبک تنها و تنها از طریق بازی ستاره آموخته می شود. در این سبک هیچ آموزش مستقیمی و هیچ آزمون و امتحانی وجود ندارد. سبک ستاره شامل ۵ کارکرد است. در این سبک به هیچ عنوان از چرتکه استفاده نمی شود و تمامی ابزارهای آموزشی استارمس منحصر به همین سبک است. برای دریافت پیشنویس قرارداد اجرای سبک استارمس در مدرسه اینجا را کلیک کنید.
فهرست
logo-samandehi